PRomotion senaste nr
Start|Om tidningen|Annonsera|Tipsa oss|Kontakta oss|Platsannonser
Annonser

Hållbarhetsfrågor är viktiga

Med ett mångårigt engagemang är Sandryds ett av de företag som driver hållbarhetsfrågor i branschen. Hållbar utveckling är en central fråga för både varumärket och affärslogiken. Erica Persson är Sustainability Manager och inköpsansvarig på Sandryds.

Vad innebär rollen som Sustainability Manager, rent praktiskt?

- Det är mitt jobb att ställa krav och följa upp att de som syr våra plagg i fabrikerna har okej arbetsförhållanden. Att arbetsplatsen är trygg och säker, att arbetsvillkoren är acceptabla och att lönen går att leva på. Jag följer branschens utmaningar och arbetar aktivt för att styra om våra processer till mer hållbara. Nu ligger bomull och vatten i vårt närmaste fokus.

Vad är viktigt för att lyckas i hållbarhetsarbetet?

- Jag tror att det hänger på två saker, säger Erica. Närvaro och nätverkande. Man måste vara på plats lokalt, ställa rätt krav på förändringsarbetet och följa upp resultaten. Det är det dagliga engagemanget som ger resultat. Jag tillbringar själv mycket tid i Bangladesh, där flera av fabrikerna ligger. Vi har dessutom ett kontor i Dhaka, så vi har ständigt rätt kompetens på plats. Det gäller att jobba med leverantörerna, sätta gemensamma mål och skapa ömsesidig nytta.

På vilket sätt ger nätverkande bra resultat?

- Nätverkande för mig innebär att vi tillsammans i textilbranschen hjälps åt att sätta fokus på rätt fråga och hjälpas åt att nå förändring. Vi blir mycket starkare som grupp när vi tillsammans diskuterar med en leverantör som ligger efter i sitt förbättringsarbete. Dessutom kommer vi från olika stora företag med olika bakgrunder och i diskussioner lär vi av varandra för att nå målet.

Vilken konkret nytta gör alla märkningar och certifieringar?

- För oss är märkningar och certifieringar en liten del av ett hållbarhetsarbete. Men det ger transparens och hjälper kunden att se vilka produkter som har en certifiering. Våra kunder kan se att tredje part har granskat vilka kemikalier som använts i produktionen. De kan se vilka plagg som är gjorda av ekologisk bomull. De kan övertyga sig om att våra leverantörer har rimliga arbetsvillkor. För att ta några exempel. Det är en pågående process som måste hållas igång. Vi satsar på att ständigt öka andelen certifierade plagg i vårt sortiment. Men på det stora hela anser vi att det förekommer för mycket olika märkningar och certifieringar som gör det svårt för kunden. Vi vill vara med och påverka branschen till en mer gemensam miljömärkning. Dessutom vill vi ju att alla våra produkter ska vara hållbara - då behövs ingen märkning alls.

VAD ÄR HÅLLBARHET OCH HÅLLBARHETSARBETE?

Det finns ingen entydig, fastslagen definition av hållbarhet. Lite förenklat kan man säga att hållbarhet är att bygga långsiktigt livskraftiga villkor för mänskligheten. Att medverka till att hantera vad enligt FN är de tre stora utmaningarna: • Att utrota extrem fattigdom • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen • Att lösa klimatkrisen För att möta dessa utmaningar har FN antagit 17 globala mål som ska uppnås till år 2030 och som syftar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.[Flash]