PRomotion senaste nr
Start|Om tidningen|Annonsera|Tipsa oss|Kontakta oss|Platsannonser
Annonser

Prevox misstänkt för brott

Profil- och promotionföretaget Prevox Reklam AB med placering i Jönköping misstänks för brott.

Många aktörer inom branschen för produktmedia, print, profil- och promotion har under 2018 haft besök av Kemikalieinspektionen som är en myndighet under regeringen och som arbetar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. De har plockat ut ett antal produkter som testats om de innehåller farliga ämnen eller uppfyller krav för märkning. Många har fått påpekande och förvånansvärt många produkter har för höga halter av substrat som förbjudits de senaste åren.

Då kedjan ibland är lång från tillverkare till den som sätter produkten på marknaden är det sannolikt svårt att få relevant information. I ett Inspektionsmeddelande skriver Kemikalieinspektionen till företaget Prevox. "Kemikalieinspektionen är enligt miljöbalken skyldig att anmäla misstanke om brott till miljöåklagare. I detta fall har ni på marknaden släppt ut hörlurar som innehåller SCCP i halter som överskrider gränsvärdet i POPs-förordningen. Kemikalieinspektionen kommer att anmäla detta som misstanke om brott. Åklagaren gör sedan en bedömning om ärendet behöver utredas vidare".

Vi ställde några frågor till Peter Johansson, vd på Prevox. Hur skyddar man sig som återförsäljare? - Ja, det är en bra fråga. Går det? Som återförsäljare har vi tillgång till tusentals produkter. Att Kemikalieinspektionen nu gör en genomlysning av vår bransch tror jag är nyttigt på många sätt. Det kan ju inte ligga på oss att testa allt utan vi måste förlita oss på de leverantörer vi jobbar med. Det är ju ändå de som producerar produkterna åt oss. I detta fallet kom produkterna från Xindao i Holland som jag upplever är en stor och seriös grossist. Vi handlar i regel av stora och etablerade grossister som, enligt vad de själva säger och skriver på sina hemsidor, testar allt vad som krävs enligt de olika förordningarna. Denna information har jag överlämnat till Kemikalieinspektionen.

Är du bekymrad? - Nej inte direkt. Detta är ju inget som jag kan påverka just nu. Det är bra att produkter testas och granskas. Det finns ett antal återförsäljare som importerar en hel del själva direkt, en del från Kina för att pressa priser några procent. Från dessa kinesiska tillverkare får du nästan aldrig någon dokumentation om någonting även om man efterfrågar det. Man bör nog tänka två gånger nu innan man tar hem icke certifierade och testade produkter. De produkter vi själva tar hem direkt från Kina har vi testrapporter och certifikat på, tack och lov.


[Flash]