PRomotion senaste nr
Start|Om tidningen|Annonsera|Tipsa oss|Kontakta oss|Platsannonser
Annonser

Mässa som media behövs

En bit över 100 utställare mötte 1341 personer som gjorde 1618 besök på mässan Nordic Profile Fair på Elmia i Jönköping. I stort sett samma besöks- och utställarsiffror som på mässan januari 2018.

Norr om Jönköping var det ganska mycket snö som kanske decimerade besök. Tredje dagen upplevdes från vissa utställare lite för lugn för att motivera tre dagars öppethållande. Mässan i augusti valde två dagar och januarimässan kommer sannolikt bli två dagar om inte mässan breddar sitt utbud och kanske stärker marknadsföringen till målgrupp som borde vara intressant för mässan. Vissa mässor märker dock av trenden att besökarna drar ned på besökstiden och förkortar antalet övernattningar.

Montrarna är överlag väldigt inbjudande och snygga med några få undantag. De återförsäljare som ger sig tid kan alltid hitta någon leverantör som har lite udda eller nya produkter som kanske inte alla erbjuder sina slutkunder. Att som återförsäljare välja bort att besöka branschmässan är nästan som att begå tjänstefel.

Att säga att leverantörerna kommer och besöker dem i alla fall är feltänkt. Bredden och utbudet kan aldrig visas upp på ett tillfälligt besök. Besöken är snarare till för att stärka relationerna. Vi på PRomotion tog även kontakt med tidigare utställare som inte var med denna gång för att ställa frågan om varför de inte är med.

Förutom att några tyckte att det räckte att ställa ut en gång om året, eller de har varor som passar bäst vid tidpunkter på året så nämner fler att de inte har några nyheter. Datum för augustimässan är 14-15 augusti 2019.
Text: Tore Lindfors Foto: Malin Lindfors och Carina Johanzon


[Flash]