PRomotion senaste nr
Start|Om tidningen|Annonsera|Tipsa oss|Kontakta oss|Platsannonser
Annonser

Fortsatt lönsam tillväxt för New Wave Group

New Wave redovisade återigen ett starkt resultat i det tredje kvartalet 2022. Omsättningen låg knappt 5 % över högt ställda förväntningar och rörelseresultatet 8 % högre på 398 Mkr.

 

Marknadens reaktion på
rapporten var positiv och
kursen steg med omkring
13 % på rapportdagen.
Bolaget levererar all-timehigh
för ett tredje kvartal
både vad gäller omsättning
och rörelseresultat.
Rörelsemarginalen uppgick
till 17,8 % vilket är den högsta
marginalen någonsin för New
Wave.
Rörelsen fortsätter att stärkas trots en
allmän oro över konjunkturutvecklingen
och inflation. Bolaget tar marknadsandelar
och påverkas positivt av lyckade
lanseringar som nu bär frukt. New Wave
låter nu också balansräkningen arbeta
genom förvärv. Kriget i Ukraina har
hittills inte haft någon materiell direkt
inverkan på verksamheten. Indirekt kan
bolagets utveckling naturligtvis komma
att påverkas av konfliktens inverkan för
bland annat konjunkturutvecklingen.
Omsättningen ökade med hela 34 %
till 2 234 Mkr och rörelseresultatet ökade
med över 50 % till 398 Mkr kvartalöver-
kvartal, med en rörelsemarginal
om 17,8 % - den högsta marginalen
någonsin för ett kvartal. Segmenten
Företag och Sport & Fritid uppvisade
betydande resultatökningar medan Gåvor
& Heminredning föll tillbaka något. New
Wave har haft ett bra år på börsen 2022,
relativt marknadsindex.

Marknadens reaktion på rapporten var positiv och kursen steg med omkring 13 % på rapportdagen. Bolaget levererar all-timehigh för ett tredje kvartal både vad gäller omsättning och rörelseresultat.

Rörelsemarginalen uppgick till 17,8 % vilket är den högsta marginalen någonsin för New Wave. Rörelsen fortsätter att stärkas trots en allmän oro över konjunkturutvecklingen och inflation. Bolaget tar marknadsandelar och påverkas positivt av lyckade lanseringar som nu bär frukt. New Wave låter nu också balansräkningen arbeta genom förvärv. Kriget i Ukraina har hittills inte haft någon materiell direkt inverkan på verksamheten. Indirekt kan bolagets utveckling naturligtvis komma att påverkas av konfliktens inverkan för bland annat konjunkturutvecklingen.

Omsättningen ökade med hela 34 % till 2 234 Mkr och rörelseresultatet ökade med över 50 % till 398 Mkr kvartalöver- kvartal, med en rörelsemarginal om 17,8 % - den högsta marginalen någonsin för ett kvartal. Segmenten Företag och Sport & Fritid uppvisade betydande resultatökningar medan Gåvor & Heminredning föll tillbaka något. New Wave har haft ett bra år på börsen 2022, relativt marknadsindex.